Wysoko przetworzona żywność uzależnia

Naukowcy z Uniwersytetu w Michigan twierdzą, że najbardziej uzależniającymi produktami spożywczymi są produkty wysoko przetworzone, takie jak czekolada, pizza czy frytki.

Zespół naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Michigan na czele z Ericą M. Schulte przeprowadził eksperyment mający na celu zbadanie, jakie rodzaje spożywanych pokarmów można zakwalifikować jako uzależniające.

Wcześniejsze badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że pokarmy spełniające jeden z następujących warunków: wysokie przetworzenie, wysoka zawartość tłuszczu lub wysoki indeks glikemiczny mogą uruchamiać w organizmie mechanizm uzależnienia od jedzenia. Równocześnie osoby, którym towarzyszą symptomy otyłości, bądź uzależnienia od jedzenia określają produkty wysoko przetworzone jako najbardziej problematyczne w swojej diecie.

Przytoczone doniesienia skłoniły autorki do przeprowadzenia omawianego badania. W badaniu wykorzystano Skalę Uzależnienia od Jedzenia YFAS (Yale Food Addiction Scale). Po wypełnieniu kwestionariusza uczestników poproszono o wybranie spośród 35 produktów spożywczych takich, które ich zdaniem są najsilniej związane z uzależniającymi nawykami żywieniowymi. W drugim etapie badania natomiast wykorzystano liniowy model hierarchiczny, przy pomocy którego określono jakie cechy żywności (np. zawartość tłuszczu) są powiązane ze wspomnianymi zachowaniami uzależniającymi.

W pierwszym etapie badania wzięło udział 120 studentów, natomiast w drugim 384 uczestników zrekrutowanych przez firmę Amazon MTurk.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na istotne powiązanie wysokiego poziomu przetworzenia żywności, zawartości tłuszczu oraz indeksu glikemicznego z występowaniem zachowań wskazujących na uzależnienie od jedzenia. W drugim etapie badania poziom przetworzenia jedzenia okazał się silnym, pozytywnym predyktorem powiązania jedzenia z problematycznymi, uzależniającymi nawykami.

Osoby z symptomami uzależnienia od jedzenia lub z zawyżonym BMI zgłaszały większe problemy z wysoko przetworzonymi produktami żywnościowymi, co sugeruje potencjalną wrażliwość na „nagradzające” właściwości tych produktów” – mówi Erica Schulte, doktorantka Wydziału  Psychologii, jedna z głównych autorek artykułu. Jeśli właściwości niektórych rodzajów jedzenia są kojarzone z uzależnieniowym spożywaniem dla niektórych ludzi, może to wpływać na wytyczne żywieniowe oraz inicjatywy społeczne takie jak reklamowanie tych produktów dzieciom – dodaje.

Naukowcy podkreślają, że właściwości spożywanych pokarmów mają silny wpływ na powstanie zachowań i nawyków wskazujących na uzależnienie od jedzenia. Niezwykle istotnym jest przeprowadzenie dalszych badań wskazujących, czy uzależniające jedzenie może wywoływać zmiany w strukturach mózgowych oraz zachowania podobne, jak w przypadku uzależnienia od narkotyków.

Źródło: Schulte, E. M., Avena, N. M.,  Gearhardt, A. N., Which Foods May Be Addictive? The Roles of Processing, Fat Content, and Glycemic Load. PLOS ONE, 2015; 10 (2).

Marta Janus – psycholog, seksuolog, psychoterapeuta psychoanalityczny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ