Wypalenie zawodowe jest silnie związane z depresją

Naukowcy z City College of New York twierdzą, że istnieje silny związek pomiędzy zespołem wypalenia zawodowego a zaburzeniami depresyjnymi wśród nauczycieli. Wyniki badań opublikowano w piśmie International Journal of Stress Management.

Naukowcy z City College of New York, na czele z prof. Irvinem Schonfeldem przeprowadzili badanie mające na celu analizę relacji pomiędzy zespołem wypalenia zawodowego a zaburzeniami depresyjnymi oraz określenie częstości występowania zaburzeń depresyjnych u nauczycieli z zespołem wypalenia zawodowego.

Termin wypalenie zawodowe po raz pierwszy pojawił się w literaturze naukowej za sprawą amerykańskiego psychiatry Herberta Freudenbergera w latach 70. ubiegłego wieku.

W badaniu zastosowano metodę kwestionariuszową. Do zbadania poziomu wypalenia zawodowego wykorzystano narzędzie Maslach Burnout Inventory. Poziom zaburzeń depresyjnych zbadano za pomocą skali Patient Health Questionnaire.

W badaniu wzięło udział 5 575 nauczycieli, w tym 4349 kobiet i 1226 mężczyzn. Średnia wieku uczestników badania wyniosła 41 lat.

Badanie wykazało, że 90% nauczycieli z zespołem wypalenia zawodowego spełnia kryteria diagnostyczne depresji opisane w DSM-IV. Wyniki uzyskane w skali Patient Health Questionnaire wskazują, że 92% nauczycieli z zespołem wypalenia zawodowego wymaga leczenia farmakologicznego lub psychoterapeutycznego – mówi prof. Irvin Schonfeld, koordynator badania.

Emocjonalne wyczerpanie – będące jednym z trzech komponentów zespołu wypalenia zawodowego opisanego przez Christin Maslach – jest najsilniej związane z zaburzeniami depresyjnymi występującymi wśród nauczycieli.

Źródło: Renzo Bianchi, Irvin Sam Schonfeld, Eric Laurent. Is burnout a depressive disorder? Areexamination with special focus on atypical depression. International Journal of Stress Management, 2014; 21 (4).

Paweł Zegarow – psycholog

1 KOMENTARZ

  1. Roznice – wypalenie zawodowe a depresja . Wypalenie i depresja sa do siebie podobne. W oby przypadkach wystepuje zmeczenie i poczucie braku energii, zaburzenia snu, uczucie smutku i beznadziei.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ