Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka – twierdzą naukowcy z University of Montreal. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie JAMA Pediatrics.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost częstosci występowania autyzmu. W Kanadzie pod koniec lat 60. ubiegłego wieku autyzm był rozpoznawany u 40 na każde 100 000 osób. Obecnie szacuje się, że liczba ta zwiększyła się do 1000 na każde 100 000 osób.

Przyczyny autyzmu wciąż nie są do końca znane. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na istotną rolę w kształtowaniu się tego zaburzenia zarówno czynników genetycznych, jak i środowiskowych, w tym także przyjmowanych leków.

Zobacz też: Czego nie mówić osobie cierpiącej z powodu depresji?

Zespół naukowców z University of Montreal pod kierownictwem prof. Anick Bérard przeanalizował dane dotyczące 145 456 ciężarnych kobiet. Dane zostały zebrane w ramach programu Quebec Pregnancy Cohort i dotyczyły występowania obciążeń genetycznych, występowania chorób psychicznych w przeszłości, wieku matki oraz jej statusu społeczno-ekonomicznego.

Naukowcy przeanalizowali dane obejmujące okres od początku ciąży aż do 10 roku życia dziecka. W trakcie 10 letniej obserwacji autyzm lub zaburzenia ze spektrum autyzmu zostały rozpoznane u 1054 dzieci.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, zwłaszcza leków przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), zwiększa ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka aż o 87 procent.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że leki przeciwdepresyjne stosowane przez ciężarne kobiety przyczyniają się do rozwoju autyzmu u dzieci. Serotonina uczestniczy w wielu procesach rozwojowych w okresie prenatalnym oraz postnatalnym, m.in. w podziałach komórkowych, migracji neuronów, różnicowaniu komórek oraz procesie tworzenia się połączeń między komórkami nerwowymi – mówi kierownik badań prof. Anick Bérard.

Naukowcy podkreślają, że wyniki przeprowadzonych badań są niezwykle istotne, ponieważ obecnie od 6 do 10 procent ciężarnych kobiet stosuje leki przeciwdepresyjne. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku depresja będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie, co oznacza, że w przyszłości zwiększy się także liczba ciężarnych kobiet wymagających leczenia depresji.

Takoua Boukhris, Odile Sheehy, Laurent Mottron, Anick Bérard.Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA Pediatrics, 2015.
Paweł Zegarow | Psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ