Słuchanie muzyki zmniejsza ból po operacji

Okazuje się, że muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, ale także ból i niepokój towarzyszący pacjentom poddanym operacji chirurgicznej. Do takich wniosków doszli brytyjscy naukowcy po przeanalizowaniu 72 badań, w których udział wzięło blisko 7000 pacjentów. Wyniki najnowszej metaanalizy zostały opublikowane w czasopiśmie The Lancet.

Muzyka działa korzystnie na pacjentów poddanych operacji chirurgicznej, łagodząc ich ból, zmniejszając niepokój oraz zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe.

Zespół brytyjskich naukowców z Brunel University oraz Queen Mary University of London dokonał szczegółowej analizy 72 randomizowanych badań dotyczących wpływu muzyki na efekty leczenia i dochodzenie do zdrowia dorosłych pacjentów poddanych operacji chirurgicznej.

Naukowcy stwierdzili, że pacjenci, którzy słuchali muzyki po operacji chirurgicznej charakteryzowali się istotnie niższym poziomem niepokoju i wyższym poziomem satysfakcji w porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej, którzy nie słuchali muzyki po operacji chirurgicznej. Ponadto pacjenci słuchający muzyki zgłaszali istotnie mniej dolegliwości bólowych, a także przyjmowali znacznie mniej środków przeciwbólowych w porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej.

Na uwagę zasługuje fakt, że słuchanie muzyki działa korzystnie na pacjentów przed, w trakcie i po operacji chirurgicznej. Co ważne, pozytywny wpływ muzyki na odczuwane dolegliwości bólowe po operacji jest zauważalny nie tylko podczas znieczulenia miejscowego, ale także podczas znieczulenia ogólnego.

Okazuje się, że słuchanie muzyki jest tanią, bezpieczną i efektywną niefarmakologiczną strategią łagodzenia dolegliwości bólowych i niepokoju wśród pacjentów poddawanych operacji chirurgicznej, która – w świetle przeprowadzonych badań, powinna być powszechnie dostępna na oddziałach chirurgicznych. Warto jednak zauważyć, że słuchanie muzyki nie zmniejsza długość pobytu pacjenta w szpitalu po przebytej operacji chirurgicznej.

Paweł Zegarow | Psycholog
Źródło: Jenny Hole, Martin Hirsch, Elizabeth Ball, Catherine Meads. Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 2015.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ