Palisz papierosy? Zadbaj o kondycję fizyczną!

Naukowcy z University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) School of Public Health twierdzą, że dobra kondycja krążeniowo-oddechowa jest związana z obniżonym ryzykiem wystąpienia zespołu metabolicznego u osób palących papierosy. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie American Journal of Preventive Medicine.

Zespół naukowców z University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) School of Public Health na czele z dr Darlą E. Kendzor przeprowadził badania, mające na celu sprawdzenie, czy poziom sprawności krążeniowo-oddechowej jest związany z ryzykiem powstania zespołu metabolicznego u palaczy.

Według danych zebranych przez Centers for Disease Control and Prevention palenie papierosów wiąże się z zachorowalnością na raka, choroby układu krążenia i układu oddechowego, co jest przyczyną blisko 443 tysięcy zgonów rocznie w Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Zespół metaboliczny jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2. Składają się na niego nieprawidłowości takie jak: podwyższona glikemia na czczo, tzw. otyłość brzuszna, podwyższone ciśnienie krwi, podwyższony poziom trójglicerydów, a także obniżony poziom cholesterolu HDL.

W badaniu wzięło udział 1249 dorosłych palaczy, którzy w latach 1979-2011 przynajmniej dwukrotnie poddali się profilaktycznym badaniom w Cooper Clinic w Dallas.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że palacze, których kondycja krążeniowo-oddechowa została określona jako umiarkowana lub bardzo dobra mieli obniżone ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. U osób palących o najlepszej sprawności krążeniowo-oddechowej ryzyko to było mniejsze o 48 procent w porównaniu do palaczy z najsłabszą kondycją, zaś u osób o umiarkowanej sprawności – niższe o 27 procent. Dodatkowo stwierdzono, że osoby badane o kondycji na poziomie umiarkowanym lub wysokim charakteryzuje mniejsze ryzyko wystąpienia podwyższonego stężenia glukozy na czczo w organizmie, a także – palaczy z najlepszą sprawnością – mniejsze ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w poziomie „dobrego” cholesterolu (HDL) we krwi.

Wiemy, że lepsza kondycja krążeniowo-oddechowa zmniejsza ryzyko pewnych chorób, ale chcieliśmy ocenić wpływ kondycji na kardiometaboliczne czynniki ryzyka, szczególnie wśród palaczy. Wyniki badań wskazują, że istnieje odwrotna zależność pomiędzy sprawnością krążeniowo-oddechową a ryzykiem kardiometabolicznym w grupie osób palących – mówi dr Darla E. Kendzor, koordynatorka badań.

Chociaż wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dobra kondycja krążeniowo-oddechowa pełni istotną rolę jako czynnik ochronny przed chorobami układu sercowo-naczyniowego nawet wśród palaczy, to badacze podkreślają ogromne znaczenie rzucenia palenia dla zmniejszenia ogólnego ryzyka zachorowalności lub śmiertelności.

Darla E. Kendzor, Carrie E. Finley, Carolyn E. Barlow, Tiffany A. Whitehurst, Michael S. Businelle, Bijal A. Balasubramanian, Nina B. Radford, Kerem Shuval. The Association of Fitness With Reduced Cardiometabolic Risk Among Smokers. American Journal of Preventive Medicine, 2015.

Magdalena Smosarska |  psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ