Opieka nad wnukami bywa źródłem silnego stresu

Dziadkowie, którzy zastępują rodziców i opiekują się wnukami przejawiającymi symptomy nadpobudliwości i nieprawidłowej emocjonalności odczuwają niższą satysfakcję z życia. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Family Studies.

W krajach zachodnich dziadkowie coraz częściej pełnią wobec swoich wnuków rolę rodziców. Głównym problemem zgłaszanym przez dziadków wychowujących wnuki jest stres – związany  z ponownym wejściem w rolę rodzica, okolicznościami, w jakich miało to miejsce oraz z pełnieniem jednocześnie roli rodzica i dziadka wobec wnuków. Dodatkowo badania sugerują, że niektórzy dziadkowie nie proszą o pomoc, bo boją się, że zostanie to potraktowane jako przejaw nieradzenia sobie z opieką nad wnukami.

Zespół australijskich naukowców z Bond University, na czele z dr Rebekah Doley przeprowadził badanie, mające na celu sprawdzenie relacji pomiędzy zdrowiem psychicznym dziadków a społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi aspektami funkcjonowania wnuków. W badaniu poddano analizie również związek kondycji psychicznej dziadków i wsparcia społecznego.

W badaniu wzięło udział 100 osób w wieku od 42 do 80 lat, mających pod opieką wnuki średnio od 78 miesięcy o średniej wieku 9,48 lat. Naukowcy wykorzystali szereg kwestionariuszy badających kondycję psychiczną dziadków, wsparcie społeczne i różne aspekty funkcjonowania wnuków: Depression, Anxiety, and Stress Scale-21, The Eyberg Child Behaviour Inventory, The Strengths and Difficulties Questionnaire, The Multidimensional Scale of Perceived Social Support, The Satisfaction with Life Index.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dziadkowie, którzy opiekują się wnukami przejawiającymi symptomy nadpobudliwości i nieprawidłowej emocjonalności doświadczają wyższego poziomu lęku, stresu, depresji oraz deklarują niższy poziom satysfakcji z życia. Dodatkowo, poziom depresji był niższy u dziadków, którzy mogą liczyć na większe wsparcie społeczne. Wyniki sugerują również, że dzieci, dla których dziadkowie pełnią rolę rodziców, częściej mają trudności w sferze emocjonalnej i behawioralnej.

Według naukowców wykazane zależności wydają się szczególnie głębokie w świetle najczęściej zgłaszanych przez dziadków problemów związanych z pełnieniem roli rodzica wobec wnuków – izolacji społecznej oraz wzajemnej alienacji.

Źródło: Rebekah Doley, Ryan Bell, Bruce Watt, Hannah Simpson. Grandparents raising grandchildren: investigating factors associated with distress among custodial grandparent. Journal of Family Studies, 2015.

Magdalena Smosarska – psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ