Medytacja spowalnia utratę istoty szarej w mózgu

Naukowcy z University of California w Los Angeles twierdzą, że medytacja może spowolnić postępującą wraz z wiekiem utratę istoty szarej w mózgu. Wyniki badań opublikowano w najnowszym wydaniu czasopisma Frontiers in Psychology.

Zespół naukowców z University of California w Los Angeles, na czele z dr Eileen Luders przeprowadził eksperyment, mający na celu zbadanie relacji pomiędzy wiekiem a ubytkiem istoty szarej w mózgu u osób, które praktykują medytację.

Mimo, że oczekiwana długość życia na świecie wzrosła o 10 lat od 1970 roku, to ludzki mózg niezmiennie, począwszy od drugiej dekady życia zmniejsza swoją objętość i wagę wraz z wiekiem. Procesy neurodegeneracyjne prowadzą do powstawania zaburzeń funkcjonalnych i zwiększają ryzyko wystąpienia chorób ośrodkowego układu nerwowego takich, jak choroba Parkinsona, Alzeheimera, Huntingotona czy Stwardnienie Rozsiane.

W badaniu wykorzystano technikę rezonansu magnetycznego. Pozwoliła ona naukowcom na zlokalizowanie i porównanie ubytków istoty szarej w mózgu u osób, które medytują oraz u osób, które nie praktykują medytacji.

W badaniu wzięło udział 100 ochotników zamieszkujących Los Angeles w wieku 22-74 lat. W grupie badawczej znalazło się 50 osób praktykujących medytację: 28 mężczyzn i 22 kobiety. Osoby te praktykowały medytację od 4 do 46 lat, średnio przez 19,8 lat. W grupie kontrolnej znalazło się 50 osób, które nigdy nie praktykowały medytacji: 28 mężczyzn i 22 kobiety.

Badania wykazały, że związany z wiekiem ubytek istoty szarej w mózgu występuje w obu grupach, jednakże wśród osób praktykujących medytację ubytek istoty szarej mózgu jest istotnie mniejszy niż wśród osób z grupy kontrolnej.

Spodziewaliśmy się raczej niewielkich i wyraźnych zmian zlokalizowanych w rejonach mózgu, o których wcześniej wiedzieliśmy, że są powiązane z medytacją. Zamiast tego zaobserwowaliśmy duże zmiany, które obejmowały cały mózg – mówi dr Florian Kurth, członek zespołu badawczego z Department of Neurology, School of Medicine, University of California w Los Angeles.

Naukowcy podkreślają, że medytacja może być jednym z czynników chroniących mózg i spowalniających procesy neurodegradacyjne. Dodają, że identyfikacja tych czynników jest równie istotna, jak poznanie procesów odpowiedzialnych za patologiczne starzenie się mózgu.

Źródło: Luders, E., Cherbuin, N., & Kurth, F. (2015). Forever Young (er): potential age-defying effects of long-term meditation on gray matter atrophy. Frontiers in Psychology, 5, 1551.

Paweł Zegarow – psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ