Lekcje muzyki skutecznie chronią mózg

Naukowcy z Baycrest Centre for Geriatric Care twierdzą, że praktykowanie treningów muzycznych w młodości może skutecznie zapobiegać utracie zdolności rozumienia mowy w późniejszym wieku. Wyniki badań zostały opublikowane w piśmie Journal of Neuroscience.

Zespół kanadyjskich badaczy, na czele z dr Gavinem Bidelmanem przeprowadził eksperyment, mający na celu zbadanie wpływu treningów muzycznych w młodości na zdolność rozumienia mowy w późniejszym wieku.

Umiejętność rozumienia mowy jest jedną z funkcji poznawczych, która pogarsza się wraz z wiekiem. Co ciekawe, pogorszenie się umiejętności rozumienia mowy może występować bez jakiejkolwiek, możliwej do zmierzenia utraty słuchu.

W badaniu wzięło udział 20 osób w wieku od 55 do 75 lat. Grupa badawcza składała się z 10 muzyków, natomiast w grupie kontrolnej znalazło się 10 osób, które nigdy nie uczestniczyły w treningach muzycznych. W warunkach laboratoryjnych uczestnicy badania zostali poproszeni o zidentyfikowanie losowych dźwięków, które pojawiały się w słuchawkach. Część dźwięków stanowiły pojedyncze zgłoski, takie jak „ooo” lub „ah”, inne dźwięki były bardziej złożone i niejednoznaczne.

Naukowcy wykorzystali w badaniu elekroencelofalograf (EEG), który pozwolił na dokładną analizę aktywności neuronowej mózgu w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne.

Badania wykazały, że muzycy odbierają i rozpoznają dźwięki mowy znacznie szybciej i precyzyjniej niż osoby z grupy kontrolnej, które nigdy nie uczestniczyły w treningach muzycznych. Odnotowano, że odpowiedź behawioralna mózgu na zewnętrzne bodźce dźwiękowe była dwa do trzech razy lepsza u muzyków w porównaniu z grupą kontrolną.

Okazuje się, że osoby, które rozpoczęły regularne treningi muzyczne w wieku 14 lat i kontynuowały je przez kolejne 10 lat rozwinęły obszary mózgu odpowiedzialne za wspieranie rozpoznawania mowy. Niniejsze badanie wykazało, że efekt ten utrzymuje się zarówno u młodszych, jak i starszych muzyków.

Treningi muzyczne są aktywnością, która bardzo angażuje funkcje poznawcze mózgu. Nasze badanie dostarcza solidnych dowodów na to, że treningi muzyczne rozpoczęte w młodości są związane z plastycznością mózgu i efektami, które utrzymują się w późniejszym wieku – mówi dr Gavin Bidelman, koordynator badań.

Źródło: G. M. Bidelman, C. Alain. Musical Training Orchestrates Coordinated Neuroplasticity in Auditory Brainstem and Cortex to Counteract Age-Related Declines in Categorical Vowel Perception. Journal of Neuroscience, 2015; 35 (3).

Katarzyna Szybalska – psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ