Gra na instrumentach dętych i bezdech senny

Naukowcy z European Respiratory Society twierdzą, że osoby grające na instrumentach dętych mają mniejsze ryzyko rozwoju bezdechu sennego. Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas konferencji Sleep and Breathing Conference 2015.

Zespół naukowców z Indii przeprowadził badanie mające na celu sprawdzenie, jak granie na instrumentach dętych wpływa na rozwój bezdechu sennego i wydolność płuc.

Bezdech senny to poważny i potencjalnie zagrażający życiu zespół chorobowy. Częstość występowania bezdechu sennego w populacji szacuje się, zależnie od źródła, na 2-6% u kobiet i 10-12% u mężczyzn. Najczęstszym typem bezdechu sennego, obejmującym około 85% przypadków jest tzw. obturacyjny bezdech senny (obturacyjny bezdech podczas snu – OBPS), powodowany przez powtarzające się zatrzymania przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych (gardło lub nos), tamujące oddech, pomimo wysilonej pracy płuc.

Uczestnicy badania zostali poddani czynnościowemu badaniu wydolności płuc i podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie znalazły się 64 osoby, które grały na instrumentach dętych, w drugiej grupie znalazło się 65 osób, które nie były muzykami. W badaniu wykorzystano również Kwestionariusz Berliński, który pozwolił na oszacowanie ryzyka wystąpienia bezdechu sennego.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że osoby, które grały na instrumentach dętych są mniej narażone na rozwój bezdechu sennego w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, które nie grały na instrumentach dętych. Badania nie wykazały istotnej różnicy w kontekście wydolności płuc pomiędzy grupami.

Zdaniem naukowców mniejsze ryzyko rozwoju bezdechu sennego u osób grających na instrumentach dętych jest spowodowane zwiększonym napięciem mięśniowym w górnych drogach oddechowych, które z reguły są lepiej wykształcone u osób grających na instrumentach dętych.

Wyniki naszych badań rzucają nowe światło na możliwość zapobiegania czy też leczenia bezdechu sennego. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone na większej grupie, instrumenty dęte mogą stać się tanią i nieinwazyjna metodą zapobiegania rozwinięciu się bezdechu sennego – powiedział Silas Daniel Raj, członek zespołu badawczego.

Źródło: European Respiratory Society (ERS). "Playing a wind instrument could help lower the risk of sleep apnea." ScienceDaily. ScienceDaily, 16 April 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150416192555.htm

Katarzyna Szybalska | psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ