Duchowość – niezwykły aspekt chorób onkologicznych

Czy stopień zaangażowania w wierzenia i praktyki religijne albo poczucie łączności z Istotą Wyższą może mieć wpływ na zdrowie pacjentów onkologicznych? Najnowsze badania dotyczące związków między szeroko rozumianą duchowością a stanem zdrowia rzucają nowe światło na rolę doświadczeń duchowych w przebiegu chorób nowotworowych. 

W sierpniowym wydaniu czasopisma CANCER zostały opublikowane trzy metaanalizy badań dotyczących związków duchowości ze zdrowiem, w których udział wzięło łącznie ponad 44 tysiące pacjentów onkologicznych.

Duchowość i zdrowie fizyczne

Metaanaliza badań dotyczących związków duchowości ze stanem zdrowia biologicznego pacjentów onkologicznych wykazała, że osoby charakteryzujące się wyższym poziomem duchowości zgłaszały niższe nasilenie fizycznych objawów choroby oraz ubocznych efektów leczenia, miały wyższą sprawność fizyczną i wyższą zdolność do wykonywania codziennych obowiązków w porównaniu do pacjentów onkologicznych, którzy charakteryzowali się niższym poziomem duchowości.

Pozytywny związek duchowości ze zdrowiem biologicznym był szczególnie silny w odniesieniu do emocjonalnych i poznawczych aspektów duchowości. Według badaczy pacjenci przekonani o sensowności i celowości własnego życia, zdolni do traktowania choroby w kontekście doświadczeń duchowych charakteryzowali się lepszym zdrowiem biologicznym. Co ciekawe, zdrowie biologiczne pacjentów onkologicznych nie było związane z behawioralnymi aspektami duchowości, takimi jak np. uczęszczanie do kościoła, oddawanie się w modlitwie czy medytacji.

Duchowość i zdrowie psychiczne

Metaanaliza badań dotyczących związków duchowości ze stanem zdrowia psychicznego pacjentów onkologicznych wykazała, że osoby charakteryzujące się wyższym poziomem duchowości miały niższy poziom lęku, depresji i psychicznego cierpienia w porównaniu do pacjentów onkologicznych, którzy charakteryzowali się niższym poziomem duchowości.

Pozytywny związek duchowości ze zdrowiem psychicznym był szczególnie silny w odniesieniu do emocjonalnych aspektów duchowości pacjentów onkologicznych. Według badaczy pacjenci, którzy doświadczali poczucia łączności z siłą wyższą i społecznością religijną charakteryzowali się wyższym poziomem emocjonalnego dobrostanu.

Duchowość i zdrowie społeczne

Metaanaliza badań dotyczących związków duchowości ze stanem zdrowia społecznego pacjentów onkologicznych wykazała, że związek między duchowością, a poziomem wywiązywania się z pełnionych ról społecznych jest niewielki, ale wiarygodny.

Pacjenci onkologiczni charakteryzujący się wyższym poziomem duchowości, którzy postrzegali Boga, jako istotę łaskawą i miłosierną wykazywali wyższy poziom zdrowia społecznego w porównaniu do pacjentów onkologicznych charakteryzujących się niższym poziomem duchowości, którzy postrzegali Boga, jako istotę gniewną i niedostępną.

Zdaniem naukowców konieczne są dalsze badania, które przyczynią się do lepszego poznania czynników psychospołecznych warunkujących zdrowie pacjentów onkologicznych oraz dadzą odpowiedź, czy możliwe jest celowe zwiększanie poszczególnych aspektów duchowości, i czy można w ten sposób poprawić stan zdrowia pacjentów onkologicznych.

Paweł Zegarow | Psycholog
Źródło:
Heather S. L. Jim, James E. Pustejovsky, Crystal L. Park, Suzanne C. Danhauer, Allen C. Sherman, George Fitchett, Thomas V. Merluzzi, Alexis R. Munoz, Login George, Mallory A. Snyder, John M. Salsman. Religion, spirituality, and physical health in cancer patients: A meta-analysis. Cancer, 2015.
Allen C. Sherman, Thomas V. Merluzzi, James E. Pustejovsky, Crystal L. Park, Login George, George Fitchett, Heather S. L. Jim, Alexis R. Munoz, Suzanne C. Danhauer, Mallory A. Snyder, John M. Salsman. A meta-analytic review of religious or spiritual involvement and social health among cancer patients. Cancer, 2015.
John M. Salsman, James E. Pustejovsky, Heather S. L. Jim, Alexis R. Munoz, Thomas V. Merluzzi, Login George, Crystal L. Park, Suzanne C. Danhauer, Allen C. Sherman, Mallory A. Snyder, George Fitchett. A meta-analytic approach to examining the correlation between religion/spirituality and mental health in cancer. Cancer, 2015.

        

ZOSTAW ODPOWIEDŹ