Czy korzystanie z pornografii internetowej jest szkodliwe?

W pewnych przypadkach pornografia może korzystnie wpływać na rozwoju seksualnym człowieka. Niestety bardzo łatwo przekroczyć granicę, kiedy obcowanie z pornografią zastępuje budowanie poczucia własnej wartości i relacji z ludźmi w rzeczywistości. 

Rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu sprawił, że pornografia stała się dostępna jak nigdy przedtem, a zyski z branży e-porno są obecnie liczone w miliardach dolarów. Korzystanie z pornografii internetowej staje się coraz bardziej powszechne. W Stanach Zjednoczonych blisko 40% dorosłych osób deklaruje, że regularnie sięga po pornografię w sieci – w dwóch na trzech przypadkach są to mężczyźni.

Czy korzystanie z pornografii internetowej może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne? I tak, i nie. Naukowcy z Case Western Reserve University, Bowling Green State University oraz Youngstown State University twierdzą, że to nie sam fakt korzystania z pornografii, ale świadomość bycia od niej uzależnionym jest głównym źródłem cierpienia psychicznego osób sięgających po pornografię w sieci. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Psychology of Addictive Behaviors.

Zespół naukowców na czele z Joshua Grubbsem, doktorantem z Case Western Reserve University przeprowadził serię badań, mających na celu analizę relacji pomiędzy korzystaniem z pornografii internetowej a psychologicznym dystresem, ze szczególnym uwzględnieniem poczucia uzależnienia od pornografii.

Okazało się, że to właśnie poczucie uzależnienia od pornografii, nie zaś sam fakt z niej korzystania jest związany z wyższym poziomem depresji, lęku i gniewu wśród osób korzystających z pornografii w sieci. Według badaczy, główną przyczyną psychologicznego dystresu wśród osób sięgających po pornografię internetową jest właśnie emocjonalny stosunek do pornografii.

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez Joshua Grubbsa i Julie Exline sugerują, że postrzeganie uzależnienia od pornografii internetowej jest związane z m.in. przekonaniami religijnymi oraz moralną dezaprobatą dla pornografii.

„Świadomość uzależnienia od pornografii obejmuje negatywną interpretację własnego zachowania oraz myśli typu: ‘nie mam nad tym władzy’ lub ‘jestem nałogowcem, nie potrafię tego kontrolować’. Z wielu badań wiemy, że tego rodzaju przekonania związane z brakiem kontroli prowadzą do cierpienia psychicznego” – mówi Joshua Grubbs, doktorant na Wydziale Nauk Psychologicznych Case Western Reserve University, koordynator badań.

Wyniki przeprowadzonych badań rzucają nowe światło na coraz częściej podnoszoną kwestię uzależnienia od pornografii i jej negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne człowieka.

Magdalena Smosarska | Psycholog

Grubbs J. B., Stauner N., Exline J. J., Pargament K. I., Lindberg M. J. (2015). Perceived Addiction to Internet Pornography and Psychological Distress: Examining Relationships Concurrently and Over Time. Psychology of Addictive Behaviors.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ