Bierne palenie zwiększa ryzyko udaru

Naukowcy z Medical University of South Carolina i University of Vermont twierdzą, że bierni palacze są aż o 30% bardziej narażeni na wystąpienie udaru mózgu w porównaniu z osobami niepalącymi, które nie są biernymi palaczami. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie American Journal of Preventive Medicine.

Zobacz też:

Udar mózgu jest obecnie czwartą najczęstszą przyczyną śmierci i główną przyczyną niepełnosprawności na świecie wśród osób po 40 roku życia. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej każdego roku odnotowuje się blisko 800 000 udarów mózgu. Dla porównania w Polsce problem ten dotyczy 70 000 osób rocznie.  

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z zakrojonego na szeroką skalę, prospektywnego badania REGARDS. W badaniu udział wzięło 21 717 mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, z czego 38% uczestników stanowili Afroamerykanie.

Naukowcy podzielili uczestników na dwie grupy.

  • W pierwszej grupie znalazło się 5 081 biernych palaczy (23% uczestników), którzy zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku spędzili w towarzystwie palących osób więcej niż 1 godzinę tygodniowo. Dodatkowo, 2413 biernych palaczy zadeklarowało, że nigdy nie paliło papierosów.
  • W drugiej grupie znalazło się 16 662 nie-biernych palaczy (77% uczestników), którzy zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku spędzili w towarzystwie palących osób mniej niż 1 godzinę tygodniowo.

Wszyscy uczestnicy byli regularnie poddawani testom medycznym, mającym na celu określenie: wskaźnika BMI, profilu lipidowego, poziomu CRP, poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego krwi.

W trakcie trwania badań (2003-2012) naukowcy odnotowali 428 udarów mózgu wśród uczestników.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają negatywny wpływ palenia papierosów nie tylko na zdrowie palaczy, ale także na zdrowie osób z ich najbliższego otoczenia. Ponadto bierni palacze są aż o 30% bardziej narażeni na wystąpienie udaru mózgu w porównaniu z osobami niepalącymi, które nie są biernymi palaczami. Naukowcy podkreślają, że wyższe ryzyko wystąpienia udaru mózgu wśród biernych palaczy było niezależne od cukrzycy, nadciśnienia czy innych chorób serca.

Zdaniem naukowców wyniki przeprowadzonych badań dostarczają mocnych argumentów, które powinny skłonić władze do zaostrzenia przepisów ograniczających palenie papierosów w miejscach publicznych i do szczególnej troski o zdrowie biernych palaczy.

Paweł Zegarow | Psycholog
Źródło: Angela M. Malek, Mary Cushman, Daniel T. Lackland, George Howard, Leslie A. McClure. Secondhand Smoke Exposure and Stroke.American Journal of Preventive Medicine, 2015.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ