Bezsenność zwiększa wrażliwość na ból

Naukowcy z Norwegian Institute of Public Health twierdzą, że osoby cierpiące z powodu bezsenności mają zwiększoną wrażliwość na ból w porównaniu z osobami, u których nie występują zaburzenia snu. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie PAIN.

W badaniach przeprowadzonych przez naukowców z Norwegian Institute of Public Health, którym przewodził dr Børge Sivertsen udział wzięło ponad 10400 osób (średnia wieku badanych 58 lat, 54% badanych stanowiły kobiety).

Do zbadania wrażliwości na ból naukowcy wykorzystali standardowy test tolerancji bólu. Test ten polegał na jak najdłuższym utrzymaniu dłoni zanurzonej w naczyniu z zimną wodą. Maksymalny czas trwania testu tolerancji bólu wynosi 106 sekund. Do zbadania jakości snu, częstości występowania bezsenności, całkowitego czasu trwania snu, czasu latencji, psychologicznego dystresu i częstości występowania bólu przewlekłego naukowcy posłużyli się metodą kwestionariuszową.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że osoby cierpiące z powodu bezsenności lub borykające się z innymi zaburzeniami snu miały większą wrażliwość na ból w porównaniu z osobami, u których nie występowały  zaburzenia snu. Najniższą odporność na ból miały osoby, które równocześnie cierpiały z powodu bezsenności i przewlekłego bólu – osoby te ponad dwukrotnie częściej miały większą wrażliwość na ból niż osoby bez bezsenności i bez przewlekłych dolegliwości bólowych.

  • 32% badanych osiągnęło w teście tolerancji bólu najwyższy wynik – utrzymało zanurzoną dłoń w zimnej wodzie przez 106 sekund
  • 42 % badanych cierpiących z powodu bezsenności i 31% badanych, u których nie występowały zaburzenia snu osiągnęło w teście tolerancji bólu wynik niższy niż 106 sekund

Związek bezsenności i innych zaburzeń snu z wrażliwością na ból był istotny statystycznie i niezależny od takich zmiennych, jak wiek i płeć badanych.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że jednym z czynników wyjaśniających związek zaburzeń snu z tolerancją na ból mogą być czynniki psychologiczne oraz neuroprzekaźniki, zwłaszcza dopamina.

Źródło: Børge Sivertsen, Tea Lallukka, Keith J Petrie, Ólöf Anna Steingrímsdóttir, Audun Stubhaug, Christopher Sivert Nielsen. Sleep and Pain Sensitivity in Adults. PAIN, 2015.

Paweł Zegarow | psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ