9 zaskakujących faktów na temat stanu zdrowia światowej populacji

Analizowanie danych medycznych pochodzących z różnych regionów świata jest nie tylko jednym z najważniejszych zadań Światowej Organizacji Zdrowia, ale także skutecznym sposobem opisywania i identyfikowania stanu zdrowia światowej populacji. Oto 9 zaskakujących faktów na temat stanu zdrowia na świecie.

1. W ciągu ostatnich 25 lat średnia oczekiwana długość ludzkiego życia wzrosła o 6 lat

Średnia oczekiwana długość życia osób urodzonych w 2012 roku wynosi obecnie 70 lat. W krajach słabo rozwiniętych wskaźnik ten jest niższy o 8 lat, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych średnia oczekiwana długość życia wynosi aż 79 lat.

2. Każdego roku umiera na świecie około 6,6 milionów dzieci poniżej 5 roku życia

Paradoksalnie prawie wszystkim zgonom można by zapobiec, gdyby dzieci miały dostęp do sprawnego systemu opieki zdrowotnej, odpowiedniego pożywienia, leków, szczepień ochronnych czy czystej wody. Zobacz też: Próbowanie alkoholu w dzieciństwie to zły pomysł.

3. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na świecie

Blisko 3 na 10 zgonów jest spowodowanych przez choroby układu krążenia. Specjaliści podkreślają, że 80% przedwczesnym zgonom z powodu chorób układu krążenia można by zapobiec przez stosowanie odpowiedniej diety, regularną aktywność fizyczną czy unikanie nikotyny. Zobacz też: Poczucie sensu życia chroni Twoje serce.

4. Najwięcej zgonów z powodu HIV/AIDS występuje w Afryce

W 2012 roku blisko 70% wszystkich zgonów związanych z HIV/AIDS wystąpiło w Afryce Subsaharyjskiej. Na całym świecie liczba zgonów spowodowanych przez HIV/AIDS systematycznie zmniejsza się – z 2,3 mln w 2005 roku do 1,6 mln w 2012 roku. Mimo rosnącej świadomości społecznej i ułatwionego dostępu do terapii antyretrowirusowej wiele osób żyjących w krajach nisko rozwiniętych nadal nie wie, że jest zakażona HIV.

5. Każdego dnia około 800 kobiet na świecie umiera z powodu komplikacji okołoporodowych

Śmiertelność matek jest istotnym wskaźnikiem jakości systemu zdrowotnego, który pokazuje różnice pomiędzy systemem opieki zdrowotnej w krajach nisko i wysoko rozwiniętych. Jednym z głównych zadań Światowej Organizacji Zdrowia jest praca na rzecz poprawy jakości opieki medycznej kobiet w ciąży.

6. Zaburzenia psychiczne, na czele z depresją znajdują się na liście 20 głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie

Z powodu depresji cierpi około 300 mln ludzi na całym świecie. Szacuje się, że mniej niż połowa chorych ma dostęp i korzysta z profesjonalnego leczenia i opieki zdrowotnej. Zobacz też: Czego nie mówić osobie chorej na depresję?

7. Każdego roku 6 milionów ludzi na świecie umiera z powodu palenia papierosów

Ponad 5 milionów spośród tych zgonów spowodowanych jest długotrwałym paleniem papierosów, blisko 600 tysięcy osób umiera z powodu biernego palenia. Szacuje się, że liczba zgonów spowodowanych używaniem nikotyny wzrośnie do 8 milionów w 2030 roku. Zobacz też: 17 szokujących plakatów antynikotynowych, które ułatwią Ci zerwanie z nałogiem.

8. Prawie 1 na 10 dorosłych ma cukrzycę

Prawie 10% światowej populacji dorosłych ma cukrzycę, czyli podwyższone stężenie glukozy na czczo (≥126 mg / dl). Osoby chore na cukrzycę mają większe ryzyko powstania chorób serca i udaru mózgu.

9. Każdego dnia w wypadkach samochodowych na całym świecie ginie blisko 3500 osób

Liczba ta może jeszcze wzrosnąć zwłaszcza w krajach rozwijających się, w których wzrost ekonomiczny powoduje systematyczny wzrost liczby osób poruszających się samochodami. Konieczne jest wprowadzenie zdecydowanych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: who.com

Paweł Zegarow | Psycholog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ